بسم الله الرحمن الرحیم

با استناد به ماده 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تنقیحی 96/05/14 و ماده1 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان و عالی استانها مصوب1385/12/10 شورای عالی استانها و تبصره و بند ز ماده3 دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر ،شهر ،شهرستان و عالی استانها مصوب1385/12/10 شورای عالی استانها و تبصره1 ماده100 (الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی 1355/5/17) و تبصره10 ماده100 (الحاقی 1358/6/27 ) و ماده 77 (اصلاحی 1345/11/27 و 1392/3/11 ) قانون شهرداری،جلسه انتخاب هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهر شریفیه در روز چهارشنبه مورخ 1398/5/30 در ساعت 18 عصر برگزار گردید.
بر طبق مصوبه 502 شورای اسلامی شهر شریفیه:آقای احمد قدوسیان بعنوان رئیس شورا،آقای حسن بهتویی بعنوان نائب رئیس شورا و آقای آیت نظری اصل بعنوان منشی و سخنگوی شورای اسلامی شهر شریفیه انتخاب گردیدند.آقای حیدر محمد حسن لی نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان البرز می باشند.

بر طبق مصوبه 503 شورای اسلامی شهر شریفیه آقای احمد قدوسیان نماینده شورا در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) قانون شهرداری و نماینده شورا در کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، آقای آیت نظری اصل در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) قانون شهرداری و کمیسیون تحویل قانون شهرداری،آقای حسن بهتویی نماینده شورا در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری انتخاب گردیدند.
بر طبق مصوبه 504 شورای اسلامی شهر شریفیه اعضای محترم کمیسیون های شورا به شرح ذیل می باشد:
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل(رئیس)،آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)،آقای علی اکبر کرمی(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)،آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی(رئیس)، آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)، آقای حیدر محمد حسن لی(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون حمل و نقل: آقای احمد قدوسیان(رئیس)، آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
برطبق تبصره2 ماده3 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان و عالی استانها مصوب1385/12/10 شورای عالی استانها،با حکم ریاست شورا آقای هادی رمضانی به عنوان دبیر هیات رئیسه شورا انتخاب گردیدند.

2 دیدگاه برای “انتخاب هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهر شریفیه (سال سوم – دوره پنجم)

  • shora گفته:

   باسلام
   نگاه تمام اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری خدمت به شهر و شهروندان است.
   باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.