بازدید از پروژه های عمرانی و خدمات شهری سطح شهر

بازدید از پروژه های عمرانی و خدمات شهری سطح شهر

بسم الله الرحمن الرحیم
در راستای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابان ها،میادین و فضاهای سبز در مورخ 6 اسفند ۹۷ با حضور جناب آقای احمد قدوسیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر شریفیه،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم،جناب آقای مهندس بهنامی مسئول واحد عمرانی،جناب آقای مهندس صادقی کارشناس محترم واحد عمرانی،جناب آقای مهندس علیپور کارشناس واحد عمرانی،جناب آقای مهندس اسفرورینی مسئول محترم دفتر شهردار و جناب آقای مهندس رمضانی رئیس محترم دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه از پروژه های عمرانی و خدمات شهری شهر بازدید بعمل آمد . همچنین با جمعی از شهروندان محترم در خصوص مشکلات،انتقادات و پیشنهادات آنها بحث و تبادل نظر گردید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید از پروژه های عمرانی و خدمات شهری سطح شهر”

قالب وردپرس