بازدید از کمپ ترک اعتیاد طلوع دوباره شهر شریفیه

بازدید از کمپ ترک اعتیاد طلوع دوباره شهر شریفیه

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورخ 7 مهر 1397 ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای احمد قدوسیان و مسئول محترم دفتر شورای اسلامی شهر آقای مهندس رمضانی از کمپ ترک اعتیاد طلوع دوباره شریفیه با مسئولیت آقای مرتضی باقری،به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و همکاری با آن مرکز بازدید بعمل آوردند.

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید از کمپ ترک اعتیاد طلوع دوباره شهر شریفیه”

قالب وردپرس