بسم الله الرحمن الرحیم

بر طبق بند10 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات مقرر می دارد تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر  شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور صورت پذیرد بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد،بدینوسیله صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری شریفیه در صحن شورا با حضور اعضای محترم شورای اسلامی،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم و  جناب آقای رشوند مسئول محترم امور مالی شهرداری بررسی شد که 46درصد جاری و 54درصد عمرانی می باشد که  در جلسه شماره 85 مورخ 1397/3/9 در بند 271 شورای اسلامی شهر شریفیه تایید و مصوب گردید.

گزارش شش ماهه دوم سال 1396 شهرداری شریفیه ShahrdariSharifiehsecond6th

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.