بسم الله الرحمن الرحیم

بر طبق بند12 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات و مصوبه شماره 409 جلسه 140 شورای اسلامی شهر شریفیه به پیوست یک نسخه بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه سال 1398 با در آمدی بالغ 1/280/000/000 ریال که شامل هزینه های پرسنلی 120/000/000 ریال و هزینه های اداری 1/025/000/000 ریال و هزینه های سرمایه ای 55/000/000 ریال و هزینه های انتقالی 80/000/000 ریال می باشد که به اتفاق آراء به تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

برای دانلود بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه اینجا را کلیک نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.