بسم الله الرحمن الرحیم
بر طبق بند۱۲ ماده۸۰ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات و مصوبه شماره 726 جلسه 243 شورای اسلامی شهر شریفیه بودجه پیشنهادی سال 1400 این شهرداری با اعتبار درآمدی بالغ بر 000 / 000 / 770 / 132 ریال در دو بخش وظیفه خدمات جاری 000 / 000 / 630 / 79 ریال و وظیفه عمران شهری 000 / 000 / 140 / 53 ریال و مصوبه شماره 279 جلسه 243 شورای اسلامی شهر شریفیه آئین نامه مواد 16 و 17 بودجه پیشنهادی و مصوبه 727 آئین نامه امور رفاهی کارکنان و احکام مرتبط با بودجه سال 1400 با بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات هیات رئیسه شورا و جلسات عادی و فوق العاده شورا با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

برای دانلود بودجه سال 1399 شهرداری شریفیه اینجا را کلیک نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.