بسم الله الرحمن الرحیم

بر طبق بند۱۲ ماده۸۰ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات و مصوبه شماره 733 جلسه 245 شورای اسلامی شهر شریفیه بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه با اعتبار 000 / 000 / 600 / 1 ریال با هزینه های پرسنلی 000 / 000 / 175 هزینه های اداری 000 / 000 / 260 / 1 ریال و هزینه های سرمایه ای 000 / 000 / 65 ریال و هزینه های انتقالی 000 / 000 / 100 ریال . در جلسه مطرح با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت و مقرر گردید بر اساس بند ج بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) در صورت نیاز و بر اساس بند مذکور تا مبلغ حداکثر 000 / 000 / 680 / 2 ریال هزینه نماید.

برای دانلود بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه اینجا را کلیک نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.