بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 17 اسفند 98 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس کلهر (حسابرس رسمی در موسسه حسابرسی  و خدمات مدیریت آپادانا و نماینده شورای اسلامی شهر بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و شورا) تشکیل شد.

با استناد به بند 30 ماده 80 قانون وظایف شوراهای اسلامی مقرر می دارد نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیر های لازم بر اساس مقررات قانونی توسط آقای قدوسیان قرائت گردید.
۲۰۲۰۰۳۰۷_۱۸۴۱۰۹آقای مهندس کلهر حسابرس رسمی در خصوص گزارش حسابرس مستقل درباره صورت تفریغ بودجه تهیه شده بر مبنای نقدی شهرداری شریفیه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 ارائه نمودند و اعضای محترم شورا سوالاتی را از حسابرس رسمی نمودند و آقای کلهر نیز به سوالات پاسخ دادند و اعضای محترم شورا از زحمات ایشان تقدیر و تشکر نمودند
در ادامه آقای کلهر ضمن تشکر از شورای اسلامی شهر شریفیه که از حسابرس در جلسات شورا دعوت نموده است و تا کنون هیچ یک از شهرداریها از حسابرس دعوت بعمل نیاورده اند و با توجه به نظارتهای چند گانه در شهرداریها و احتمال کم خطا واقعا شهردار شریفیه جناب آقای دکتر هاشمی و آقای رشوند معاون مالی از نظر سلامت اداری و مالی کاملا مورد تایید است و چند ایراد کوچک که با راهنمایی قابل اصلاح بودند.
آقای محمد حسن لی خواستار انتخاب حسابرس در اسرع وقت و حضور حسابرس در طول سال چندین بار به شهرداری مراجعه نماید و به سوال همکاران پاسخ دهند و با فراغ وقت نسبت به حسابرسی اقدام نماید.
آقای قدوسیان سوالی در خصوص انتخاب حسابرس رسمی برای دو سال 97 و 98 عنوان نمودند که آقای کلهر پاسخ دادند و همچنین در خصوص مبانی اظهار نظر مشروط که توسط حیدر محمد حسن لی قرائت شده بود آقای کلهر توضیحاتی ارائه نمودند و افزودند پاک دستی شورا و شهرداری برای حسابرسی ما محرز می باشد.

در پایان گزارش حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا ،آقای مهندس کلهر نماینده شورای اسلامی شهر بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و شورا) مستقل درباره صورت تفریغ بودجه تهیه شده بر مبنای نقدی شهرداری شریفیه و شورای اسلامی شهر شریفیه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا پس از بحث و تبادل نظر در مصوبه 594 جلسه 201 شورای اسلامی شهر شریفیه با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.