تصویب بودجه سال 1398 شهرداری شریفیه

تصویب بودجه سال 1398 شهرداری شریفیه

بسم الله الرحمن الرحیم

بر طبق بند۱۲ ماده۸۰ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات و مصوبه شماره 408 جلسه 139 شورای اسلامی شهر شریفیه کلیات بودجه شهرداری و در مصوبات شماره 414 و 415 جلسه 142 بودجه سال 1398 شهرداری شریفیه با درآمدی بالغ بر 108/692/۰۰۰/۰۰۰ریال،از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 46/692/۰۰۰/۰۰۰ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 62/000/۰۰۰/۰۰۰ ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده ۶۸ قوانین و مقررات شهرداری معادل 43% به هزینه های جاری و 57% به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است،پس از بحث و بررسی با اتفاق آراء اعضای محترم شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “تصویب بودجه سال 1398 شهرداری شریفیه”

قالب وردپرس