بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محترم و اعضای محترم ستاد معنوی اعتکاف برگزار شد.

IMG_4385

جناب آقای حمید کردی مسئول ستاد معنوی اعتکاف گزارشی از فعالیت های این ستاد طی 16 سال را در جلسه ارائه دادند و بعضی از اعضای محترم ستاد معنوی اعتکاف نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های این ستاد و نیز همکاری با شورای اسلامی شهر و شهرداری مطرح نمودند.

IMG_4381

اعضای محترم شورای اسلامی شهر از زحمات اعضای محترم ستاد معنوی اعتکاف تقدیر و تشکر نمودند و آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با این ستاد اعلام نمودند.

IMG_4396

شهردار محترم نیز از آمادگی خود جهت برگزاری بهتر این مراسم معنوی با این ستاد خبر دادند.

IMG_4400

و در آخر اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم با اهدای تقدیر نامه از زحمات عزیزان ستاد معنوی اعتکاف قدردانی نمودند.

IMG_4380

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.