به حول و قوه الهی جلسه ای در مورخ 2 تیر 1397 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه،جناب آقای مهندس میرابها مدیر محترم امور آب شهرستان البرز ومهندس فلاح مسئول درآمدومشترکین آبفای شهرستان البرزومهندس حسینخانی نماینده آبفا ی استان وآقای حسینی مسئول امورآبفای شریفیه تشکیل شد. جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان از تصویب برگزاری جلسات مشترک با شورای محترم کشاورزی بصورت فصلی هر ۳ ماه یکبار خبر دادند و خواستار اطلاع رسانی به شورای اسلامی شهر و شورای کشاورزی در خصوص اقدامات انجام گرفته در رابطه فاضلاب و پساب شهری شدند.
سپس آقای حیدر محمد حسن لی ضمن عرض خیر مقدم و ارائه گزارشی از خدمات آبفا در شریفیه از جمله تعویض شبکه های فرسوده ،اجرای شبکه فاضلاب و ساختمان مخزن 10 هزار متر مکعبی و انتقال فاضلاب به تصفیه خانه از خدمات همکاران آبفا تقدیر و تشکر نمودند. ایشان به 3 موضوع از جمله حسابهای فی مابین-تصفیه خانه-تکمیل اگوی شهری اشاره و خواستار توضیح همکاران آبفا شدند.
در ادامه آقای حسین خانی معاونت محترم بهره برداری استان ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری و همکاری های شورا و شهرداری شریفیه خواستار ادامه همکاری جهت حل برخی مشکلات از جمله تکمیل تصفیه خانه و حسابهای فی مابین شدند و گزارشی از بازدید مدیرعامل جدید از تصفیه خانه و پیگیری جهت اجرای مناقصه در خصوص مشکل فیزیکی تصفیه خانه تا پایان تابستان و پیگیری جهت حل مشکل بیولوژیکی تصفیه خانه از طریق ورود سرمایه داران که با تکمیل این تصفیه خانه در حدود 200لیتر در ثانیه آب خروجی خواهیم داشت خبر دادند و افزودند که امسال با تکمیل تصفیه فیزیکی وارد مرحله تصفیه بیولوژیک خواهیم شد،و در خصوص حسابهای فی مابین خواستار همکاری شورا و شهرداری شدند و در خصوص تبصره3 نیز خواستار کمک شورا و شهرداری جهت اجرای پروژه های باقیمانده شدند و آقای میرابها رئیس آبفای شهرستان بر تعامل و همکاری طرفین جهت حل برخی مشکلات از جمله مکانهای فاقد فاضلاب،از همکاری شورا و شهرداری با آبفای شهرستان و استان تقدیر و تشکر نمودند و به موضوع آزمایش و کلر زنی تصفیه خانه اشاره نمودند و افزودند استاندارد سازی آن تا اندازه نزدیک به مطلوب باشد که در حال حاضر مطلوب نیست ولی مشکل ساز هم نیست برای مصرف آب خوان می باشد نه کشاورزی.
در ادامه آقای فلاح مسئول درآمد و مشترکین ضمن تقدیر و تشکر از همکاری متقابل شورا و شهرداری با آبفای استان و شهرستان در اجرای شبکه فاضلاب گزارشی از اقدامات مالی درآمد وحسابهای فی مابین خواستار ادامه همکاری شدند.
آقای نظری ضمن تقدیر و تشکر از خدمات آبفا به برخی مشکلات و خواسته ها از جمله 1)اولویت پساب فاضلاب به کشاورزان 2)گرفتگی برخی شبکه های فاضلاب به صورت مکرر 3)افت فشار آب در برخی مناطق 4)ساعت کار دفتر آب تا ساعت 14 5)نصب شیرها هیدرانت در چند نقطه شهر ،به تعهد اخلاقی شورا در کمک به حسابهای فی مابین اشاره و از همکاری شورا وشهرداری خبر دادند.
آقای حسن بهتویی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات آبفا به مشکل تصفیه خانه و پساب فاضلاب و کمبود در آبیاری کشاورزی و مشکلات پساب برای کشاورزان به همکاری جهت حل مشکل حسابهای فی مابین به همکاری متقابل با آبفا جهت احداث تصفیه خانه اشاره نمودند.
نمایندگان شورای کشاورزی آقایان نصرالله اسدالهی ومحمد اینانلو نیز به مشکلات پساب فاضلاب و حفر چاه های اداره آب که باعث خشک شدن چاههای کشاورزی می شود اشاره نمودند که این امر کشاورزان را با کمبود آب مواجه کرده است و تهدیدی برای کشاورزان می باشد که تا ده سال آینده با خشک شدن چاه ها مواجه خواهیم شد .
آقای حسین خانی به برخی سوالات اعضای شورای اسلامی شهر و شورای کشاورزی پاسخ دادند و از اولویت پساب تصفیه خانه به کشاورزان خبر دادند.
آقای کرمی نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین به اولویت پساب برای کشاورزان اشاره نمودند و خواستار حل مشکل حسابهای فی مابین شدند.
آقای دکتر هاشمی شهردار شریفیه نیز ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین به مشکل حسابهای فی مابین اشاره و با توجه به جلسه با مدیر کل آبفا استان و معرفی نماینده آبفای استان آقای مهندس حسین خانی خواستار حل مشکل در اسرع وقت شدند ،همچنین از خدمات آبفا شریفیه تقدیر و تشکر نمودند و مسئولین آبفا از جمله آقای حسین خانی از قول مساعد جهت حل این مشکل با شهردار محترم تا آخر هفته خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.