بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 8 مهر 98 جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 هجری شمسی برگزار گردید:

آقای دکتر حسین هاشمی مؤلف برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 هجری شمسی گزارشی مختصری از برنامه توسعه راهبردی و علمی و آکادمیک تر از دهه 90 میلادی توسط یکی از شاخه های سازمان ملل برای حل مشکل فقر در کشورهای در حال توسعه بوجود آمد ارائه نمودند که ابتدا در حوزه تجارت وارد شدند نقاط ضعف قوت تهدید فرصت ها نقطه توسعه راهبردی می باشند ابتدا باید مشخصی شود.نوع برنامه عملی چه باید باشد که قدم اول آن چشم انداز است باید تعریف گردد و راهبرد این هدف نیز باید تعیین گردد و در ادامه سیاست کاری هر راهبرد باید مشخص شود و هر سیاست باید نیز برنامه اجرایی داشته باشد .هر برنامه راهبردی باید 2 مشخصه داشته باشد یکی مدیریت یکپارچه و دیگری مشارکت همگانی که در صورت عدم مشارکت همگانی و عدم مدیریت یکپارچه برنامه توسعه راهبردی شکست خواهد خورد که ذی نفعان و ذی نفوذان در این امر نقش اساسی دارند ذی مدخلان نیز تاثیر اساسی در این برنامه دارند و به مدیریت یکپارچه شهری در اکثر کشورهای دنیا اشاره که نتایج خوبی داشته و در کشور ما بعلت حکمرانی و نداشتن یکپارچه مدیریتی نتیجه خوبی نداشته است داشتن راهبرد برای هر نهاد و سازمان یک اصل می باشد و اجرایی نمودن این راهبرد نیازمند ساختار همه عوامل جامعه است و عملیاتی کردن این راهبرد دست خود یک نهاد نیست و در نهایت به این نتیجه می رسیم که اصلی ترین عامل اجرایی برنامه توسعه راهبردی مدیریت واحد شهری می باشد و مشارکت عمومی گام دوم و مهم در اجرایی کردن برنامه توسعه راهبردی است و این برنامه توسعه راهبردی برنامه کامل و بی نقص نیست و در حد و اندازه و وسع مشخص شهردار انجام شده و امکان توسعه و گسترش آن وجود دارد.
IMG_2023برنامه توسعه راهبردی شهر و ویژگی های آن(مفاهیم پایه – مفاهیم راهبرد – مدیریت شهری – مدیریت یکپارچه شهری – تفرق مدیریت شهری – مدیریت راهبردی و الگوی برنامه ریزی راهبردی و اصول پارادایم برنامه ریزی راهبردی و ساختار برنامه ریزی راهبردی و تدوین راهبردهای توسعه شهر(ساختار و ارکان برنامه راهبرد توسعه شهر – چشم اندازها – فرآیند و مدل تدوین چشم انداز و فرایند تهیه و اجرای سند راهبردی توسعه شهر که شش گام دارد که گام اول برنامه ریزی و طراحی و گام دوم ارزیابی وضعیت و گام سوم تهیه چشم انداز و گام چهارم تدوین راهبرد و گام پنجم برنامه های اجرایی و گام ششم پایش و ارزیابی و تجارب جهانی در برنامه ریزی راهبردی شهر – فرآیندها و دستاوردها و بررسی چشم اندازها و فرایند چشم انداز سازی در تجارت جهانی و ملی و فرایند تهیه برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه(روش های تدوین راهبردهای توسعه – تعیین راهبردها از راه چشم انداز و هدف و غیره و چشم انداز شهر شریفیه در برنامه توسعه راهبردی(چشم انداز پیشنهادی برای شهر شریفیه)
مطالعات بخشی ،اهداف،سیاستها و راهبردهای برنامه توسعه راهبردی شریفیه (موقعیت شهر شریفیه – خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر شامل خصوصیات اقلیمی ، محدودیت های طبیعی توسعه ، وضعیت توپوگرافی ، جنس خاک ، وضعیت لرزه خیزی و منابع سطحی و زیرزمینی آب و نحوه تامین آن در شهر – خصوصیات کالبدی – حمعیت پذیری شهر – ویژگی های مسکن – زیرساختها از قبیل آب،فاضلاب،برق و گاز)
برنامه توسعه راهبردی کلان شهر (مبتنی بر هدف (Action Plans) :فرایند راهبردی تدوین برنامه توسعه راهبردی شهر شامل چشم انداز شهرداری شریفیه(Vision) – ماموریت (Mission) – اهداف کلان(Objective) – راهبردهای کلان مبتنی بر هدف – طرح های موضعی و موضوعی شهر شریفیه – بازآفرینی محلات ناکارآمد شهر شریفیه – شناسایی و اولویت بندی محله های ناکارآمد – تهیه برنامه جامع اقدام مشترک در مقیاس شهر و برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهر شریفیه می باشد.
آقای حسن بهتویی ضمن خیر مقدم و خسته نباشید به نقاط قوت و ضعف این برنامه اشاره که زحمات زیادی کشیده و تمام موارد شهر در این برنامه دیده شده است و از تلاشهای شهردار محترم تقدیر و تشکر نمودند و خواستار استفاده از کارشناسان خبره در اجرایی نمودن این برنامه شدند تا شهر ما به جایگاه واقعی خود برسد.
IMG_2021آقای آیت نظری اصل ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای شهردار محترم بخاطر تدوین برنامه توسعه راهبردی و نصب تصاویر شهردار در بلوار امام علی (ع) به موضوع جلسه اشاره و سوالاتی را مطرح نمودند و عنوان نمودند که تمام نقاط قوت و ضعف شهر دیده شده است و لازمه و اجرایی نمودن آن تلاش همگانی و مشارکت همه مسئولین و مردم هستند.

اعضای محترم شورای اسلامی شهر در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.

2 دیدگاه برای “جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414

  • shora گفته:

   باسلام
   برنامه توسعه برنامه ریزی استراتژیکی و راهبردی به سوی عمل،نتایج و اجرا وایجاد یک نظام هماهنگ از انواع طرحها و ایجاد نظام سلسله مراتبی درتصمیم سازی وتصمیم گیری وغیره می باشد.
   باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.