بسم الله الرحمن الرحیم
به حول و قوه الهی جلسه ی ستاد باز آفرینی شهرستان البرز در مورخ ۷ آذر ۹۷ در سالن جلسات شهرداری شریفیه برگزار گردید.

در این جلسه طرح بازآفرینی شهر شریفیه که با تلاش شهردار محترم و پرسنل خدوم ایشان مورد تایید ستاد بازآفرینی شهرستان البرز قرار گرفت و همچنین کلیات طرح بازآفرینی شهر محمدیه و شهر بیدستان و شهر الوند مورد تایید ستاد بازآفرینی شهرستان البرز قرار گرفت.لازم به توضیح است که سهم بازآفرینی شهرستان البرز اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان می باشد.

 تذکر:بازآفرینی شهری چیست؟

در ادبیات اخیر دنیا واژه “بازآفرینی شهری” به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان بخشی را در برمی گیرد، به کار می رود. بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد. در این اقدام، فضای شهری جدیدی حادث می شود که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارند و به عبارت دیگر بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ هدف عملیات است که در نهایت به یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.

هدف از اجرای سیاست های بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید حیات شهری، ارتقا شرایط کیفی زندگی در سکونت گاه ها از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توسعه و بهبود زیرساخت های شهری، تأمین خدمات شهری موردنیاز، آموزش ساکنان، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله ای مردم نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعمل های کیفی ساخت و ساز است. علاوه بر این، بازآفرینی شهری بر این مطلب تأکید دارد که طرح و اجرای هرگونه روش برای مقابله با مشکلات شهرهای بزرگ و کوچک، باید دارای اهداف بلندمرتبه و راهبردی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.