به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه در مورخ 1 آذر 97 با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان با اشاره به بند8 ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه و سخنگوی شورای اسلامی بخش،شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استانها که مقرر می دارد پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا بر عهده اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر می باشد،که به امید و فضل خداوند متعال اعضای شورای اسلامی شهر برای تهیه و ارائه پیشنهادهای خود در خصوص بودجه شهرداری و شورای اسلامی شهر و بررسی و شناخت کمبود ها ،نیاز و نارسایی های اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی شهروندان و تهیه طرح ها و پیشنهادها و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آنها 2 ماه به تصویب بودجه شهرداری و شورای اسلامی فرصت دارند و اعضای محترم شورا از این فرصت جهت همفکری و هم اندیشی با کارشناسان مجرب برای حل مشکلات شهر استفاده نمایند
سپس آقای قدوسیان و اعضای محترم هیات رئیسه با اشاره به حساسیت در ماده16 و 17 بودجه شهرداری از زحمات جناب آقای دکتر هاشمی در این خصوص تقدیر و تشکر نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.
اعضای محترم هیات رئیسه از زحمات جناب آقایان دکتر هاشمی، مهندس علیپور و مهندس بهنامی در نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در حال اجراء تقدیر و تشکر نمودند و تاکید نمودند پروژه های نیمه تمام تا آخر سال جاری به اتمام و بهره برداری برسند.
آقای حسن بهتویی با اشاره به اهمیت بالای پروژه آتش نشانی از لزوم انجام کامل پروژه خبر دادند.همچنین ایشان از پیگیری های خود برای هماهنگ نمودن تعیین وقت با دفتر استاندار محترم جهت بازدید از پروژه ها گزارشی ارئه نمودند.
آقای آیت نظری اصل در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی تاکید نمودند و همچنین از بازدیدهای خود از پروژه های عمرانی خبر دادند و اظهار خرسندی از نحوه انجام و پیشرفت پروژه ها نمودند.
آقای مهندس رمضانی در خصوص تعیین دستور جلسه مشخص در راستای دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و برگزاری جلسه رسمی هفته ای یکبار مطالبی بیان نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.