بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه در مورخ 5 آذر 97 با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
اعضای محترم هیات رئیسه شورا از زحمات پاکبانان شهر تقدیر و تشکر نمودند.همچنین آقای آیت نظری اصل گزارشی از بازدید خود در مورخ 97/9/04 از سطح شهر و فعالیت کارکنان واحد خدمات شهری ارائه نمودند.
بر طبق ماده18 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 84/1/24 مقرر می دارد دستور جلسه رسمی شورا باید به ترتیب اصل پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرار گیرد و تبصره1 آن مقرر می دارد در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رئیسه خواهد بود در تبصره2 آن مقرر می دارد با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت .بند2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 85/12/20 شورای اسلامی عالی استان ها مقرر میدارد همکاری با رئیس شورا در خصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات،ثبت مذاکرات شورا،کمیسیون ها،تنقیح،ارسال،پیگیری و اجرای مصوبات شورا از وظایف و اختیارت هیات رئیسه شورا می باشد.
سپس اعضای محترم هیات رئیسه و شهردار محترم در خصوص مشکلات حمل و نقل عمومی شهر بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.