بسم الله الرحمن الرحیم
به حول و قوه ی الهی در مورخ 15 دی ۹۷ جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان عنوان نمودند برطبق بند6 ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استان ها؛همکاری با رئیس شورا در نظارت بر حسن اجرای آئین نامه داخلی،قانون و مقررات در جلسات شورا از وظایف هیات رئیسه شورا می باشد و همچنین ماده16 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین اصلاحات مقرر می دارد جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و همچنین بند1 ماده11 آئین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیات وزیران با اصلاحات بعدی مقرر می دارد جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود. شهروندان عزیز در جلسه علنی حضور پیدا می کنند و با اجازه رئیس شورا به عنوان مستمع از جلسات عادی و فوق العاده بهره مند می شوند و مشکلات خودشان را بعد از اتمام دستور جلسه مطرح می نمایند.
ایشان در ادامه افزودند بر طبق ماده9 آئین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیات وزیران با اصلاحات بعدی مقرر می دارد که جلسات شورا بعد از اولین جلسه و به صورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل می شود و همچنین در تبصره همین ماده مقرر می دارد شورا در صورت درخواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط مشتمل بر زمان دستور و مقررات تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است و همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد ،شورای اسلامی شهر شریفیه هم بر طبق ماده9 و تبصره همین ماده هر ماه دو جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده تشکیل نموده است و برحسب ضرورت برای بودجه پیشنهادی سال 98 شورا و شهرداری و همچنین تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 98 شهرداری که جلسات بیشتری را در بر خواهد داشت.
ایشان در ادامه تصریح نمودند که برطبق تبصره بند1 ماده7 آئین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیات وزیران با اصلاحات بعدی؛روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل از ابلاغ شود که وظیفه منشی شورا اسلامی شهر می باشد. و همچنین برطبق بند11 ماده6 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384/1/24 هیات وزیران؛اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد قبل از ختم هر جلسه می باشد و همچنین برطبق ماده 18 همین آئین نامه دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد که بر طبق مصوبه 351 شورای اسلامی شهر شریفیه مقرر گردید جلسات رسمی شورا روزهای چهارشنبه برگزار گردد و روزهای شنبه یا دوشنبه هر هفته دعوت یا دیدار با مسئولین کشوری،استانی و شهرستانی و بخشی جهت پیگیری مشکلات شهری انجام پذیرد که آقای حسن بهتویی نماینده شورا جهت این امر انتخاب می شوند به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت بنابراین ساعت و تاریخ جلسات عادی و فوق العاده بر طبق مصوبه 351 شورای اسلامی شهر شریفیه مشخص می باشد و دستور جلسه نیز بر طبق بند1 ماده7 آئین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیات وزیران با اصلاحات بعدی مقرر می دارد تهیه و تنظیم دستور جلسات براساس پیشنهادهای واصله و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسه و تبصره آن مقرر می دارد دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل از جلسه به اعضای شورای اسلامی شهر ابلاغ گردد.
IMG_0959سپس حاضرین در خصوص اداره جلسات بر طبق بند6 ماده2 اعلام همکاری با رئیس شورا در نطارت بر حسن اجرای آئین نامه داخلی قانون و مقررات در جلسات شورا نمودند.در ادامه در خصوص تعامل با مسئولین استانی و کشوری بر طبق عزت،حکمت و مصلحت صحبت نمودند.
جناب آقای دکتر هاشمی در خصوص تهیه و تدوین بودجه شهرداری پیشنهادات خود ارائه نمودند همچنین ایشان در خصوص درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی کردند که تامین هزینه ها از این محل کند و قابل قبول نیست.در ادامه ایشان از پیشرفت بالای پروژه های عمرانی ابراز خوشحالی نمودند.
در ادامه حاضرین از خدمات دلسوزانه شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری در پیشرفت پروژه های عمرانی و خدمات شهری تقدیر و تشکر نمودند و همچنین در خصوص تهیه و تدوین ماده16 و 17 بودجه شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.
سپس آقای بهتویی و آقای آیت نظری اصل از قاطعیت رای اعضای شورا در تهیه و تدوین ماده 16 و 17 بودجه شهرداری صحبت نمودند و خواستار اتمام پروژه آتش نشانی در سال 97 شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.