بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 18 اسفند 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) گزیده ای از زندگانی حضرت و خدمات ارزنده آن امام همام را بیان نمودند. اعضای شورای اسلامی شهر با کارشناسیهای لازم و دقیق و بررسی و تحقیقات تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری را بر طبق قانون و شریعت و در راستای صرفه و صلاح شهر و شهروندان را مصوب نمودند و همچنین بودجه سال 1400 شهرداری را بر طبق قانون بودجه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهروندان با اتفاق آراء بصورت 60 درصد جاری و 40 درصد عمرانی مصوب نمودند اما نقدی که در بخش عمرانی وجود دارد آن است که پروژه های پل رودخانه انتهای گلستان ، کتابخانه عمومی شهر ، و دیوار کشی ریل راه آهن ارتباط مستقیم با وظایف مجموعه مدیریت شهری ندارد و هر کدام از این پروژه های متولیان قانونی خود را دارند و مجموعه مدیریت شهری در راستای مشارکت و پیشرفت سریع برنامه های شهر آنها را در بودجه سال 1400 شهرداری در نظر گفته است.
در ادامه در خصوص بودجه شورا و ردیف های هزینه ای از جمله پرسنلی و اداری و سرمایه ای و انتقالی بحث و تبادل نظر نمودند.
مصوبات:
16-مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 12 ریال از بودجه شورا به آقای سعید رشوند بابت تنظیم بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه پرداخت گردد در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

17-بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه با اعتبار 000 / 000 / 600 / 1 ریال با هزینه های پرسنلی 000 / 000 / 175 هزینه های اداری 000 / 000 / 260 / 1 ریال و هزینه های سرمایه ای 000 / 000 / 65 ریال و هزینه های انتقالی 000 / 000 / 100 ریال در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.