بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 1 دی 98 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید. جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان رئیس محترم شورای اسلامی شهر شریفیه ضمن تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) به بیان مطالبی در خصوص ایشان پرداختند.
در ادامه حاضرین کلیات بودجه بخشنامه بودجه سال 99 را با حضور شهردار محترم قرائت نمودند و مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اعضای محترم شورا سوالات خود را در خصوص بخش های مختلف بخشنامه بودجه سال 99 شهرداریهای کشور مطرح نمودند که شهردار محترم به سوالات اعضای هیات رئیسه پاسخ دادند.
در این جلسه موارد ذیل از بخشنامه بودجه سال 99 شهرداریهای کشور قرائت و بررسی گردید که اهم آنها عبارتند از:
*فصل اول:راهبردها و سیاست ها که در قالب راهبردهای اساسی در 9 مورد و سیاست های اجرایی در 11 مورد می باشد.
*فصل دوم:تکالیف بودجه ای در 13 مورد می باشد از قبیل پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای کلیه تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه و سایر احکام و قوانین مربوطه بر عهده شهرداری ها قرار داده اند از جمله بند الف ماده59 ،بندهای پ و ث ماده67 ،بند پ ماده68 و مواد 86 و 88 قانون برنامه ششم توسعه می باشد.
*فصل سوم:ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه الف)ضوابط حقوق دستمزد ب)ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات ج)ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر د)سایر ضوابط تنظیم بودجه می باشد.
*فصل چهارم:سامانه بودجه شهرداری ها در 5 مورد می باشد از قبیل مهلت دسترسی برای ثبت بودجه مصوب سال 1399 در سامانه بودجه ،حداکثر تا 15 اسفندماه سال 1398 و مهلت دسترسی ثبت تفریغ بودجه(عملکرد) سال 1398 تا 15 تیرماه 1399 است.
*آئین نامه امور رفاهی کارکنان.
*احکام بودجه.
در پایان حاضرین در خصوص زمینهای بلوار ولایت و بلوار شرقی و بلوار غربی و بوستان بانوان بحث و تبادل نظر گردید و از خدمات شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری مخصوصاً واحد خدمات شهری، واحد عمرانی،کارپردازی و واحد روابط عمومی شورا و شهرداری تقدیر و تشکر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.