ّبسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 29 تیر 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
اعضای محترم هیات رئیسه در راستای بند 2 ماده 2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه که مقرر می دارد تدوین برنامه ها،خط مشی ها و سیاست های اداره شورا می باشد و همچنین عمل به محدوده قانون وظایف شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.
سپس آقای احمد قدوسیان شهادت امام محمد تقی(ع) جواد الائمه(ع) را تسلیت گفتند و به بیان قسمت کوتاهی از زندگانی آن حضرت پرداختند.
ایشان در ادامه به برنامه چشم انداز و تدوین برنامه ها که از طرف شهرداری به صورت لایحه به شورا ارسال شود که برخی در راستای چشم انداز 5 ساله و یا در راستای چشم انداز 20 ساله می باشد که شورا بر طبق این چشم انداز 5 ساله و یا 20 ساله برنامه راهبردی توسعه شهر شریفیه تا سال 1414 که به تصویب شورا رسیده است و به استحضار فرمانداری شهرستان البرز و استانداری واقع شده است عمل می کنیم و خط مشی ها و سیاست های شورا در راستای تصمیم گیری بر مبنای قانون و منافع عمومی مردم و واقع بینی و خرد جمعی با ظرفیت موجود می باشد برای فرایند تهیه و اجرای سند راهبردی و توسعه شهر در قالب تدوین برنامه ها و خط مشی ها و سیاست های اداره شورا در 6 گام اول؛در خصوص برنامه ریزی و طراحی ، گام دوم؛ارزیابی وضعیت ، گام سوم؛تهیه چشم انداز ، گام چهارم؛تدوین راهبرد ، گام پنجم؛برنامه های اجرایی و گام ششم پایش و ارزیابی سپس در نتیجه برای فرایند تهیه و اجرای سند راهبردی توسعه شهری اول باید برنامه ریزی گردد دوم ارزیابی وضعیت سوم تدوین چشم انداز چهارم تدوین راهبرد پنجم اجرا و ششم پایش و ارزیابی انجام داد . بر طبق راهبرد توسعه شهری که بر اساس مطالعات صورت گرفته و تحلیل گزارش نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای موجود در روند اقدامات صورت گرفته طی سالهای گذشته در شهر راهبردهای اساسی شهر شریفیه از طریق برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 توسط دکتر حسین هاشمی شهردار محترم شهر شریفیه به 14 مورد اشاره نموده است که عبارتند از توسعه فضای سبز عمومی تفرجگاهی شهری ،تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری شهرشریفیه ، بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهر شریفیه ، ایمن سازی شهر از سوانح طبیعی مثل زلزله ، سیل و غیره …. بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهری ، بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل ترافیک و توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت ، توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر شریفیه ساماندهی و ارتقاء و هویت سیما و منظر شهری (طراحی شهری ) شریفیه در جهت اجتماعی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و غیره … می باشد که با تدوین این برنامه ها و خط مشی و سیاست های اداره شورا بایستی شهر شریفیه شهری سرسبز ، شاداب و سرزنده ، فضاهای عمومی متنوع و گسترده شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب های و مقاوم در برابر سوانح شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت فعالیت و فراغت و شهری با عملکردهای منطقه ای با اقتصاد پویا مبتنی بر امور کشاورزی به ویژه هندوانه دیم و خدمات در سطح استان و شهری روان عمومی و زیرساختهای مناسب همراه با تعدیل نابرابریها و تامین عادلانه کلیه حقوق شهروندی و شهری با اصالت و هویت ایرانی اسلامی(شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه سامان می یابد)
در راستای بند 34 ماده80 وظایف شورای شهر مقرر می دارد بررسی و تائید و طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها و سپس در ادامه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی (رجوع شود به وظایف قانونی کمیسیون موضوع موضوع قانونی اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 23 / 01 / 1388 و ماده4 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16 / 10 / 1380 در خصوص بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان می باشدپ)
شورای محترم بر طبق تدوین برنامه ها خط مشی ها و سیاست اداره شورا در راستای این بند از ماده قانونی بایستی در راستای برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 این موارد بررسی تحقیق و در قالب طرح و مشورت با شهردار این امور را به شکل کارشناسی دقیق انجام دهد تا مشکل تا سال 1414 پیش نیاید و روستای شریف آباد که بر طبق طرح هادی قرار گرفته تا سال 1392 هجری شمسی اعتبار داشت و پس از تاسیس شهرداری در سال 87 و بررسی و تائید جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم قانونی شهری از سال 1392 تا 10 سال مورد تائید شورا و به شکل تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید که نقطه قوت و ضعف در طرحهای هادی و طرح های جامع تفصیلی و شهرسازی داشته با ظرفیت موجود واقع بینانه بایستی در سال 1402 تا 1412 مورد کارشناسی دقیق با متخصصین ذی ربط انجام گیرد تا تدوین برنامه ها به شکل واقعی و درست انجام گیرد و نقاط قوت او تقویت شود و نقاط ضعف او مرتفع گردد ، اعضای هیات رئیسه شورا و شهردار محترم در خصوص تهیه و تصویب طرح جامع شهری و تفصیلی شهر شریفیه بحث و تبادل نظر نمودند .
سپس شهردار محترم در خصوص صورتجلسه سالهای پیش که ما بین شورای وقت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تنظیم گردیده بود که در آن قید گردیده که فنس کشی حریم ریل راه آهن به عهده شهرداری گذاشته شده است و شهردار محترم عنوان نمودند که کسب مجوز از راه آهن جهت اتصال میرزای شیرازی غربی و شرقی انجام گیرد و در قبال آن احتمال در نظر گرفتن فنس کشی در پروژه های شهرداری شدند.
در خصوص زمینهای تعاونی نیروی انتظامی نیز شهردار محترم از تغییر در طراحی فضای مسکونی و تراکم ساختمان 43 هکتاری مطالبی بیان نمودند. آقای شهردار اصل تصمیم گیری مجموعه مدیریت شهری را حفظ منافع شهر دانستند .
آقای قدوسیان نیز حفظ منافع شهر توام با منافع اشخاص را مهم و لازم و ملزوم هم دانستند و ایشان در ادامه خواستار برگزاری جلسه با تعاونی نیروی انتظامی برای آخرین بار جهت اتمام حجت با هیات مدیره تعاونی امید شکوه جلال قزوین برای به نتیجه رساندن مطلوب شدند.
آقای آیت نظری اصل در خصوص مسیر جوی آب انتهای آرامستان مواردی را مطرح نمودند و آقای شهردار هم به بازگشت مسیر جوی به مسیر سابق اشاره نمودند.
آقای قدوسیان خواستار تعیین نماینده حقوقی با تجربه برای پیگیری مسائل حقوقی شهرداری شدند. سپس ایشان به حرکت مجموعه مدیریت شهری در راستای قانون تاکید نمودند.

سپس حاضرین در خصوص مزایده عمومی زمینهای متعلق به شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.