بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 29 شهریور 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای قدوسیان آغاز ماه صفر را تبریک گفتند و این ماه را که معروف به نحوست می باشد را دینی و مذهبی ندانسته و مردم به علت اینکه پیامبر اکرم(ص) که رحمت للعالمین و برکت برای همه انسانها می باشد در این ماه وفات نموده اند این ماه را ماه نحس می دانند و سفارش شده است که در این ماه صدقه زیاد پرداخت گردد و همچنین به حدیث حضرت علی (ع) اشاره نمودند که فرمودند انسان اگر آن روز را گناه نکند همان روز عید است و همچنین به آئین پیاده روی اربعین حسینی اشاره نمودند و به اهمیت آن از نگاه رهبری و مراجع معظم تقلید اشاره نمودند.ایشان در ادامه فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده محترم شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان معزز و تمام مردم غیور ایران اسلامی تبریک گفتند.
اعضای محترم هیات رئیسه عنوان نمودند با استناد به تبصره 4 بند1 ماده80 وظایف شوراهای اسلامی شهر مقرر می دارد دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
‌د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
و همچنین شورای اسلامی شهر با استناد به بند1 ماده80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ، شهردار را به مدت چهارسال انتخاب می نماید و تبصره یک آن قانون مقرر می دارد شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 3 بند1 ماده80 همان قانون مقرر می دارد نصب شهرداران در شهرها به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و حکم استاندار صورت می گیرد و شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کنند و استانداران موظفند حکم شهردار را ظرف مدت 10 روز صادر نمایند در صورتیکه استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید.
آقای دکتر حسین هاشمی در سال 1392 با حکم استاندار وقت جناب آقای مهندس عجم شهردار شریفیه شدند ایشان قبل از سال 92 که حدود 2 سال شهردار شهر سگز آباد و 4 سال شهردار شهر محمود آباد نمونه بوده اند و در سال 1396 با همین شرایط جناب آقای دکتر همتی حکم شهرداری ایشان را صادر نمودند و هیچ یک از اعضای محترم شورا در دوره چهارم و پنجم معترض به ماده 80 و تباصر آنها و تبصره2 ماده7 آئین نامه اجرائی تبصره2 ماده21 و ماده121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 13 / 10 / 1388 نشده بود و شورای اسلامی شهر هم بر طبق قانون عمل نموده و خواهد کرد و در هیات رئیسه شورا در تاریخ 15 / 06 / 1399 که مصوبه 620 را بخاطر بند1 و تباصر 4گانه آن و رعایت مصوبه یک شورای اسلامی شهر و با رعایت صلاح و صرفه شهرداری و آبادانی شهر و سوگند برای خدمت ملغی اثر نموده که در فرصت مناسب به صحن شورا ارائه خواهد داد که با اکثریت و یا با اتفاق آراء مصوب خواهد شد که اعضای هیات رئیسه شورا با استناد به تبصره2 ماده7 آئین نامه اجرائی تبصره2 ماده21 و ماده121 قانون مدیریت کشوری مصوبه 10 / 10 / 88 از استاندار محترم قزوین درخواست نموده که اقدامات لازم اداری برای خدمت دکتر حسین هاشمی به مدت یکسال در شهرداری شریفیه مبذول نماید چرا که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در خرداد 1400 انجام می پذیرد که از اول مهر تا 3 ماه ما اگر سرپرست انتخاب کنیم وضعیت عمرانی و توسعه شهر و رفت و روب شهری و پروژه های عمرانی دچار مخاطره خواهد شد و اعضای محترم شورا و مسئولین خدمتگذار در پیگیری برای اجرا و نحوه انتخابات خرداد ماه مشغول خواهند شد که در این صورت صرفه و صلاح شهر و شهروندان میسور نخواهد بود و شهر دچار ضرر و زیان خواهد شد و هیچ انسان خردمندی آن را نمی پذیرد و از نمایندگان محترم مجلس استان ، استاندار محترم ، مسئولین دلسوز در خواست می نمائیم شهر ما را بخاطر بعضی از مسائل جناحی و سیاسی که دچار عقب ماندگی می کند پرهیز نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.