بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 14 آبان 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس شعبانی مسئول محترم واحد حراست شورا و شهرداری و جناب آقای دکتر هاشمی برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای قدوسیان میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفتند . ایشان در ادامه با اشاره به اصل صدم قانون اساسی و ماده1 قانون تشکیلات وظایف ، انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی و فرهنگی و غیره … باحفظ رعایت اصول وحدت ملی تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و بر طبق قانون در مدت حدود 10 ماه پروژه های نیمه عمرانی و عمرانی را با وجود سرپرست و شهردار جدید به پایان ببریم و همچنین طبق ماده12 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24 / 01 / 84 هیات وزیران مقرر می دارد عضو متقاضی استعفاء باید تقاضای خود را ذکر دلیل به رئیس تقدیم نماید و رئیس باید در اولین جلسه شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید که اینجانب احمد قدوسیان با کمال افتخار و خدمت و حمایت جمع کثیری از شهروندان عزیز اعلام انصراف می نمایم.
مصوبات:
13 – با استناد به ماده9 آئین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11 / 01 / 1378 هیات وزیران با اصلاحات بعدی جلسات شورا هر ماه 2 بار به صورت عادی در محل شورا تشکیل می شود و تشکیل جلسه فوق العاده با استناد به تبصره ماده9 همان آئین نامه اجرا خواهد شد و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
14 – با استناد به ماده4 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شورا اسلامی عالی استانها مقرر می دارد وظیفه سخنگو اعلام مواضع و اعلامیه رسمی شورا با هماهنگی و تائید هیات رئیسه شورا در خصوص متن بیانیه ها و اطلاعیه ها و سایر اعلام مواضع در موضوعات مختلف مرتبط با وظایف و اختیارات شورا و اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و طرح ها و لوایح شورا به عهده سخنگو شورا می باشد و اعضای محترم شورا حق دخالت در وظایف سخنگوی شورا ندارند و این امر خلاف قانون می باشد و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
15 – بر طبق دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب ، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونها شورای اسلامی شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها مصوب 10 / 12 / 1385 شورای عالی استانها و بر طبق دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه مصوب 10 / 12 / 1385 شورای عالی استانها ، برگزاری و تشکیل جلسات بدون محدودیت در تعداد و زمان و بنا به تشخیص هیات رئیسه صورت خواهد پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.