بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 15 آبان 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان با استناد به بند8 ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی شهر مصوب 10 / 12 / 85 شورای عالی استانها مقرر می دارد پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شوراها می باشد مطالبی را بیان نمودند.
اعضای هیات رئیسه در خصوص پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا و تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.