بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 29 دی 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت گفتند ، ایشان همچنین روز غزه را گرامی داشتند و در این خصوص مطالبی بیان نمودند . ایشان در مورد موضوع جلسه “بودجه شورا و شهرداری در سال 1400” مطالبی عنوان نمودند .
در ابتدا به مشکل تعدادی از شهروندان رسیدگی شد و در خصوص مشکلات اجتماعی و فرهنگی در برخی مناطق شهر مخصوصا در حاشیه شهر که موجب بروز ناهنجاری اجتماعی شده بحث و تبادل نظر نمودند.
آقای قدوسیان بر طبق بند8 ماده2 وظایف و اختیارات هیات رئیسه شوراها مقرر می دارد پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا بر وظایف و اختیارات شورا می باشد و همچنین بر طبق بند12 ماده80 وظایف شورا اسلامی شهر مقرر می دارد تصویب بودجه شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد که بودجه سالیانه شهرداری عبارت از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیات خدمات و فعالیت ها و اقدامات که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست و همچنین بموجب بند ب ذیل ماده یک آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 29 / 2 / 92 هیات وزیران ، بودجه شورای اسلامی شهر عبارت است از پیش بینی و برآورد هزینه ها ، خدمات ، برنامه ها و عملیات معینی که برای یک سال مالی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به تائید شورای مربوطه می رسد .
اعضای محترم شورای اسلامی شهر شریفیه با توکل بر خدا و صلاح شهر و شهروندان در دوره پنجم تواسنته است که 4 بار تعرفه عوارض و بهای خدمات را با کارشناسی لازم و در نظر گرفتن مصلحت شهر و شهروندان و با رعایت موازین شرعی و قانونی محقق سازد.
در ادامه حاضرین از آقای مهندس رشوند سرپرست محترم شهرداری شریفیه و پرسنل خدوم شهرداری کمال تشکر و قدردانی را در پیشبرد اهداف شورا و شهرداری و نیز هماهنگی شورای اسلامی شهر با مردم شهر شریفیه را داریم و از ایشان در خواست می نمائیم که در تدوین بودجه شهرداری از اعضای محترم شورا و نخبگان شهر برای اهداف عمرانی مخصوصا نیمه عمرانی و توسعه شهری توام با عدالت و پیشرفت استفاده نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.