294- نامه شماره 3174/26 مورخ 97/4/27 شهردار محترم،با عنایت به نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبنی بر مساعدت مالی به سرکار خانم کیمیا کلانتری از قهرمانان رشته ورزشی طناب زنی،این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی به مبلغ 5/000/000 ریال جهت اعزام نامبرده به مسابقات جهانی این رشته که در کشور چین برگزار خواهد شد از محل اعتبارات جاری ماده17 ردیف 417702 اقدام نماید. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

295-نامه شماره 3181/26 مورخ 97/4/27 شهردار محترم،نسبت به بهره مندی از خدمات ذیحسابی آقای سعید زمانی به سال مالی 1396(از مورخ 96/05/01 لغایت 97/04/31) با اعتباری بالغ بر 24/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات اداری ماده 5 استفاده نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.