300- نامه شماره 26/3377 مورخ 1397/5/3 شهردار محترم،پیرو نامه شماره الف/26/9294 مورخ 97/11/18 با در نظر گرفتن مصوبه شماره 26/الف/5 مورخ 97/1/22 آن شورا،همچنین با توجه به نواسانات شدید قیمت ارز و عدم ثبات قیمت دلار که موجب افزایش شدید قیمت تجهیزات مورد نیاز پروژه کنترل ترافیک و پایش تصویری گردیده است ،پیمانکارن از عقد قرار داد حتی بصورت کوتاه مدت طفره می روند و از طرفی شرایط ویژه اجتماعی که نصب دوربین های امنیتی را قطعی و فوری نموده است. شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید و نصب تجهیزات از شرکت بهران پارسیان با توجه به مصوبه اخیر شورای تامین شهرستان البرز (97/5/3 ) و قیمت مبنای دلار (91/000 ریال) از طریق ترک تشریفات با عتباری بالغ بر 4/000/000/000  ریال از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 303110 اقدام نماید بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
301- پیرو نامه شماره 3473/11 مورخ 97/4/31 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق شهرستان در خصوص مصوبه 291 شورای اسلامی شهر شریفیه ،هر گونه اجاره اموال شهرداری صرفاً می بایست از طریق برگزاری تشریفات قانونی مزایده (مطابق با ماده13 آئین نامه مالی شهرداری ها) صورت پذیرد در جلسه مطرح و رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز تامین می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.