317- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
318- نامه شماره 35/4044 مورخ 97/5/27 شهردار محترم،پیرو نامه شماره 6568 مورخ 96/8/6 شهرداری و نامه شماره 4141/12 مورخ 97/5/20 فرمانداری محترم در خصوص تعیین نرخ افزایش کرایه سرویس مدارس با درخواست اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز نسبت به افزایش 10 درصدی برای سال تحصیلی 98-97 جدول نرخ کرایه ها در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
319- مرخصی شهردار محترم با استناد به تبصره1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران 1370/3/19 جانشینی محمد شعبانی در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
320- ماموریت شهردار محترم با موضوع ماموریت بازدید از پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به استناد تبصره1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/19 با جانشینی محمد شعبانی در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
321- نامه شماره 32/3758 مورخ 97/5/15 شهردار محترم،با عنایت به ازدیاد سگ های ولگرد در سطح شهر و خطرجانی برای شهروندان این شهرداری در نظر دارد نسبت به زنده گیری 100 قلاده سگ ولگرد با هزینه های به مبلغ 75/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 سایر خدمات قراردادی اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
322- پیرو جلسه 108/ج/5 مورخ 97/5/24 شورای اسلامی شهر شریفیه در خصوص تعیین نماینده شورا جهت پیگیری مشکلات و موسسات قرآنی و پیش دبستانی آقای آیت نظری اصل با اکثریت آراء معرفی می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.