جلسه 110 – 30 مرداد 97 – مصوبه شماره 323

جلسه 110 – 30 مرداد 97 – مصوبه شماره 323

323- مقرر گردید بمنظور اجرایی نمودن مفاد 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/01 تنقیحی 96/05/14 تعیین هیت رئیسه جدید برگزار گردید و آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان رییس شورا و آقای حسن بهتویی با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس شورا و آقای آیت نظری اصل به عنوان منشی شورا و آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان سخنگوی شورا انتخاب گردید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 110 – 30 مرداد 97 – مصوبه شماره 323”

قالب وردپرس