جلسه 112 – 7 شهریور 97 – مصوبات 328،329

جلسه 112 – 7 شهریور 97 – مصوبات 328،329

328- مرخصی شهردار محترم به مدت یک روز به جانشینی آقای محمد شعبانی به استناد تبصره1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 19/3/70 در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
329- مقرر گردید نمایندگان دامداران جهت پیگیری ساماندهی مسیر راه تپه آقایان غلامرضا مهدی آبادی،مهدی بهتویی،هادی علیزاده و نماینده شهرداری آقای مهندس بهنامی باشند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 112 – 7 شهریور 97 – مصوبات 328،329”

قالب وردپرس