جلسه 113 – 10 شهریور 97 – مصوبه 330

جلسه 113 – 10 شهریور 97 – مصوبه 330

330- مقرر گردید جلسه مشترکی با حضور اداره آب منطقه ای،شورای اسلامی شهر،شهرداری و باغداران اطراف رودخانه شرقی در اسرع وقت جهت حل مشکل کمربندی 9دی برگزار و تصمیمات لازمه اتخاذ گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 113 – 10 شهریور 97 – مصوبه 330”

قالب وردپرس