331- نامه شماره 26/4545 مورخ 97/6/11 شهردار محترم،با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره سه هزار شهید گرانقدر استان قزوین و تلاش برای اجرای فاز اول المان شهدای گمنام شهر شریفیه و ضرورت رعایت صرفه و صلاح شهرداری این شهرداری در نظر دارد،نسبت به اجرای پروژه اجرای سازه المان شهدای گمنام شهر شریفیه بصورت امانی(خرید مصالح 65% و اجرای دستمزدی %35) از طریق استعلام بهاء و از ردیف برنامه 30700 ، با اعتباری بالغ بر 950/000/000 ریال اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
332- نامه شماره 26/4491 مورخ 97/6/10 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور تعمیر و نگهداری از تاسیسات شهری با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 309000 ردیف دیون و تعهدات هزینه نماید.ضمناً اعتبار لازم از ردیف 303 پروژه زیرسازی و آسفالت باندهای کندرو کسر و تامین اعتبار میگردد.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با موافقت اکثریت مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
333-مقرر گردید بر طبق ماده2 و تبصره های 1،2،3،4 ماده3 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 1385/12/10 شورای عالی استان ها،هیات رئیسه متناسب با حجم و میزان فعالیت ها و طرح ها و برنامه های شورا هر هفته یک جلسه در صحن شورای اسلامی شهر برگزار نمایند.
334- مقرر گردید در پروژه های مهم و تاثیر گذار عمرانی و فرهنگی و …. شهردار محترم در بودجه سالانه شهرداری تامین اعتبار و بودجه لازم در خصوص طرح های مطالعاتی پیش بینی و در سالهای آینده اجرائی نماید.
335- مقرر گردید بخشدار محترم محمدیه جلسه ای با مسئولین آب منطقه ای و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار محترم و نماینده مالکین در اسرع وقت در خصوص ساماندهی رودخانه شرقی برگزار و تصمیمات لازمه اتخاذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.