337- نامه شماره 26/4941 مورخ 97/6/24 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با عنایت به نامه شماره 11114/42/59 مورخ 1397/6/21 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و با استناد به نامه شماره 28913 مورخ 1397/6/19 مدیرکل امور اداری و پشتیبانی در خصوص تخصیص یک دستگاه خودروی کمپرسی سنگین نسبت به پرداخت حق السهم شهرداری با اعتباری بالغ بر 710/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری برنامه 38000 ردیف 38110 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.