339- نامه شماره 26/5140 مورخ 97/6/31 شهردار محترم،به پیوست تصویر نامه فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری مبنی بر مساعدت در اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس،شهرداری در نظر دارد نسبت به مشارکت در برگزاری مراسم مذکور با اعتباری به مبلغ 45/000/000 ریال از محل اعتبارات جاری ماده 17 ردیف 417702 اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.