358- نامه شماره 36/5624 مورخ 97/9/8 شهردار محترم،با عنایت به تصویر نامه شماره 59/42/14440/ص مورخ 97/08/02 مدیرکل محترم امور شهری استانداری،مبنی بر تمدید مجوز بکارگیری آقای هادی رمضانی به عنوان کارشناس انفورماتیک به مدت یکسال به صورت شرکتی در شهرداری شریفیه(در قالب شرکت پیمانکاری ) ،در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
359- نامه شماره 26/6526 مورخ 97/8/9 شهردار محترم، با عنایت به تصویر نامه شماره 59/4/14840/ص مورخ 97/08/07 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ،شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی به مبلغ 200/000/000 ریال جهت برگزاری با شکوه کنگره ملی 3000 شهید استان،از ردیف 205505 ماده 5 خدمات شهری اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
360-نامه شماره 26/6528 مورخ 97/8/9 شهردار محترم،پیرو مجوز شماره 922 مورخ 97/05/11 شورای اسلامی شهر در خصوص خرید و نصب دوربین های امنیتی از طریق ترک تشریفات از شرکت بهران پارسیان با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 ریال بر اساس دلار(91/000 ) ریال ،نظر به اینکه شاهد افزایش قیمت دلار تا مرز 195/000 ریال نیز بودیم و پرداخت های قبلی شهرداری بر اساس فاکتور ارائه شده(به پیوست) پرداخت گردیده است،شهرداری در نظر دارد نسبت به افزایش اعتبار ردیف مذکور به میزان 1/000/000/000  ریال جهت خریداری لایسنس های پلاک خوان و دکل ها و نصب تجهیزات از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 303110 اقدام نماید،ضمناً اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد گردید. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
361- پیرو نامه شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 348 مصوبه جلسه شماره 123 مورخ 97/7/28 شورای اسلامی شهر شریفیه،در خصوص عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری، رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز تامین می گردد.
362- پیرو نامه شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 349 مصوبه جلسه شماره 123 مورخ 97/7/28 شورای اسلامی شهر شریفیه،در خصوص عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری و قید نمودن نحوه انجام کار،رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز تامین می گردد.
363- پیرو نامه شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 350 مصوبه جلسه شماره 123 مورخ 97/7/28 شورای اسلامی شهر شریفیه،در خصوص عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری، رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز تامین می گردد.
364- نامه شماره 26/5567 مورخ 97/7/12 شهردار محترم،با عنایت به درخواست اولیه مسئول محترم حراست به پیوست درخواست واحد اداری،مبنی بر تقدیر از دانش آموزان ممتاز کارکنان شهرداری در مقاطع تحصیلی گوناگون نسبت به اهداء کارت هدیه به آنان با اعتباری بالغ بر 26/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری و اداری ماده5 ردیف 205505 اقدام نماید،بدیهی است اعتبار در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.
365- نامه شماره 26/5917 مورخ 97/7/21 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و بالا بردن سطح امنیت سیستم ها(نرم افزار های امنیتی،آنتی ویروس و پشتیبانی ها) جهت راه اندازی مرحله اول راه اندازی اتوماسیون نسبت به خرید آنتی ویروس،سرور مرکزی شبکه و فایروال سخت افزاری،با اعتباری بالغ بر (1/300/000/000 ریال) بصورت استعلام بهاء از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری برنامه 301 ردیف اقدام نماید. بدیهی است اعتبار در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.
366- نامه شماره 26/5916 مورخ 97/7/21 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور تعمیر و نگهداری و ساخت پل فلزی جهت خیابان شهید رجایی و کوچه های نیازمند به تعویض پل نسبت به خرید آهن آلات بصورت استعلام بهاء با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 303000 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.