395- نامه شماره 26/9018 مورخ 97/10/22 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با توجه به درخواست شماره 8567 مورخ 97/10/08 کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان البرز،نسبت به واگذاری بهره برداری یک باب اتاق ساختمان قدیم شهرداری به مرکز نیکوکاری شریفیه فقط به مدت یکسال،به مدت شش ماه رایگان و باتوجه به فعالیت اقتصادی آن مرکز،شش ماه با اخذ اجاره به مبلغ ماهیانه 1/500/000 ریال از محل ردیف درآمدی 4144201 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
396- مقرر گردید مبلغ 2/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت جهت کمک به آقای حسین افشار احدی از شهروندان که دچار مشکلات فراوان می باشد پرداخت گردد.
397- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.