416- مقرر گردید انجام امورات حسابداری شورا با پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال از بودجه شورا به آقای سعید رشوند واگذار گردد.

417- نامه شماره 26/11430 مورخ 97/12/20 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد مطابق ماده 34 آئین نامه مالی،و با رعایت ماده79 قانون شهرداریها همچنین با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 1394/11/12 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین نسبت به تعیین تنخواه گردان شهرداری به مبلغ 50/000/000 ریال در سال 1398 اقدام نماید.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

418- نامه شماره 26/11431 مورخ 97/12/20 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد پیرو درخواست شماره 10228 مورخ 97/11/24 مالک پرونده ملکی شکاره 1594،نسبت به تملک حدود 74/24 مترمربع،زمین به آدرس خیابان باقرخان،آذران چهارم برابر(کروکی پیوست) به مالکیت آقای عسگر محمد قلیها،براساس قیمت قلنامه ملکی مورخ 86/12/19 ،با اعتباری بالغ بر 109/000/000 ریال از محل برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

419- نامه شماره 26/11170 مورخ 97/12/14 شهردار محترم،با عنایت به درخواست آقای ولی محمد خانی احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 1/300/000  ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 1/300/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده20 دیون پرداخت و هزینه نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

420- نامه شماره 26/10999 مورخ 97/12/11 شهردار محترم،باتوجه به درخواست شماره 10819 مورخ 97/12/07 آقای مجید عبدی جلال ده مبنی بر داشتن فرزند با معلولیت ذهنی به منظور تشکیل پروند در بهزیستی و تحت پوشش قرار گرفتن در آن مرکز،لذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت هزینه های اولیه دکتر و دارو جهت نامبرده با اعتباری بالغ بر 4/000/000 ریال از محل اعتبارات ماده17 ردیف 417703 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

421- نامه شماره 26/11513 مورخ 97/12/21 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور اجرای رنگ آمیزی جداول و معابر(ترافیکی) سطح شهر،با اعتباری بالغ بر 800/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 305(بصورت دستمزدی) از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

422- مقرر گردید 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

423- نامه شماره 26/11428 مورخ 97/12/20 شهردار محترم،همانگونه که استحضار دارید به استناد تبصره ذیل بند 14 ماده 71(80) قانون وظایف شورای اسلامی شهر که اشعار میدارد “به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری،شورای شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید” با توجه به حجم زیاد پروژه های عرمانی و ضرورت در تسریع و پیشرفت امور شهرداری پیشنهاد میگردد اختیار تصویب و انجام معامله تا سقف 400/000/000 ریال با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

424- پیرو نامه 25049 مورخ 97/12/21 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین،بمنظور پرداخت پاداش پایان سال شهرداران محترم،ضروریست رعایت و اجرای مفاد ماده7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/19 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل مورد تاکید و توجه قرار گیرد:ماده7(اصلاحی 1381/10/29 ):با پیشنهاد شورای شهر و تایید وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) به ازای هر سال خدمت شهردار معادل یک ماه حقوق مبنا،فوق العاده شغل و فوق العاده جذب این آین نامه به عنوان پاداش،از محل اعتبارات بودجه شهرداری،به شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد به تناسب مدت خدمت پاداش دریافت خواهد نمود.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

2 دیدگاه برای “جلسه 143 – 22 اسفند 97 – مصوبات 416،417،418،419،420،421،422،423،424

 1. درستکار گفته:

  شهردارخوب وزحمت کش ودرستکاری داریم خداپشت و پناهش باشدودشمنان اوراخوار وذلیل ودوستان اوراعزیز وگرامی بدارد.

  • shora گفته:

   باسلام
   شهردار محترم جناب آقای دکتر هاشمی سوابق خوبی در شهرداری ها و سوابق خوبی در دانشگاه ها و سوابق خوبی در تحقیقات و پژوهش را دارد و ما هم افتخار می کنیم چنین شهرداری را انتخاب نموده ایم که متعهد و متخصص و دلسوز و پاکدست و انقلابی و بسیجی و در خط ولایت مطلقه فقیه می باشد.
   همچنین برای تمامی مسئولینی که برای خدمت به این مردم عزیز زحمت می کشند آرزوی توفیق روز افزون داریم
   باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.