426- نامه شماره 26/3 مورخ 98/01/05 شهردار محترم،با عنایت به درخواست آقای ابراهیم شهسواری احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 2/000/000  ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه عوارض ملکی نامبرده،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 2/000/000  ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

427- نامه شماره 26/435 مورخ 98/01/21 شهردار محترم،با توجه به سیل اخیر استان های جنوبی و غربی کشور و نظر به اعزام موکب حضرت زینب(س) شهر شریفیه جهت کمک به سیل زدگان استان خوزستان،این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت و کمک در خصوص تهیه جیره خشک به منظور پخت غذای گرم،با اعتباری بالغ بر 40/000/000 ریال از محل اعتبارات جاری شهری ماده16 ردیف 416604 اقدام نماید. ضمناً اعتبار مربوطه در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

428- مقرر گردید مبلغ 10/000/000  ریال از ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت بودجه شورا جهت کمک به سیل زدگان استان های جنوبی و غربی پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

429- نامه شماره 26/2 مورخ 98/01/05 شهردار محترم،با توجه به درخواست واحد درآمد مبنی بر ایرادات پیش آمده در دستگاه پوز بانک صادرات و به منظور تسهیل در خدمات رسانی به مردم شهرداری در نظر دارد نسبت به افتتاح حساب درآمدی قرض الحسنه جاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام نمایددر جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد مخالفت اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

430- نامه شماره 26/434 مورخ 98/01/21 شهردار محترم،با توجه اینکه شرکت آب منطقه ای استان از عمل به وظایف قانونی خود در رفع خطر سیل در رودخانه شرقی طفره رفته و با عدم رفع تعارض مالکیتی با باغداران شرق رودخانه و عدم بازگشایی بستر رودخانه به عرض 15 متر(که خودشان اعلام نموده اند) عملا اجرای پروژه دیواره سنگی و کمربند شرقی تا رفع مشکلات اداری،اجرایی نیست و ضرورت جدی دارد به منظور جان و مال شهروندان و جلوگیری از خطر سقوط افراد و خودروها به داخل رودخانه شرقی و تبعات جانبی آن(نمونه مشابه سقوط کودک به داخل کانال آب که منجر به محکومیت شهرداری و شهردار وقت گردید)،این شهرداری در نظر دارد نسبت فنس کشی مسیر بطول 750 متر،با اعتباری بالغ بر 440/000/000 ریال بصورت امانی(خرید مصالح،فنس،لوله سیاه و بتن آماده)با رعایت آئین نامه معاملات مالی شهرداری و اجرا توسط پرسنل شهرداری از محل اعتبارات عمرانی پروژه فاز دوم بلوار شرقی 5233102 اقدام نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

431- مقرر گردید از عواملی که در مهار سیلاب اخیر شهر شریفیه از جمله پرسنل شهرداری و بسیجیان حوزه شهید مطهری توسط شورا و شهرداری به نحو احسن تجلیل گردد.

*بر طبق ماده 90 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات مقرر میدارد:مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.