436- نامه شماره 26/604 مورخ 98/1/26 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با استناد به ماده 3 نحوه خرید و تملک اراضی . املاک،برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت و شهرداری ها و پیرو درخواست شماره 11491 مورخ 97/12/21 مالک پرونده ملکی شماره 5728،نسبت به تملک حدود 13/38 متر مربع،یک باب مغازه به آدرس خیابان والفجر 8 نبش تقاطع شهید رجایی و خیابان حضرت فاطمه(س)،برابر (کروکی پیوست) به مالکیت آقای علی کشتکار آتانی،با استناد به قیمت کارشناسی اخذ گردیده و بر اساس قیمت توافقنامه 11498 مورخ 97/12/21 ،با اعتباری بالغ بر 131/124/000 ریال از محل برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

437- نامه شماره 26/740 مورخ 98/01/28 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد تعدادی از پروژه های مصوب در بودجه سال 98 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که تایید صلاحیت شده اند از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری واگذار نماید.
1 کاشی کاری زیرگذر ولی عصر (طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر) 4/000/000/000 عمومی قیمت مقطوع
2 پیاده روسازی (طرح زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت معابر شهری) 3/000/000/000 عمومی فهرست بهاء
3 فازدوم کتابخانه عمومی شهر (طرح احداث کتابخانه) 4/000/000/000 عمومی فهرست بهاء
4 زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر (طرح زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت معابر شهری) 3/000/000/000 عمومی فهرست بهاء
5 ترمیم جداول (طرح زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت معابر شهری) 1/000/000/000 عمومی فهرست بهاء

در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.