444- مقرر گردید به دلیل حساسیت خطرات سیلاب به استناد تبصره2 بند14 ماده55 شرح وظایف شهرداری در خصوص اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق طرح مطالعاتی لازم ،با همکاری اداره آب منطقه ای شهرستان البرز و استان قزوین و جهاد کشاورزی شهرستان البرز و فرماندار محترم شهرستان البرز و مدیریت بحران استان و مشاور و اخذ نظریه کارشناسی خبره اقدام عاجل صورت پذیرد و میزان اعتبار لازم توسط شهردار محترم در جلسات آتی اعلام گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

445- مقرر گردید مبلغ 20/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت با توجه به درخواست مرکز نیکوکاری شهر شریفیه نسبت به تهیه و توزیع اقلام ضروری معیشتی سبد کالا پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

446- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 2055 هزینه جشن و پذیرایی و برگزاری مراسم،در مراسم افطاری با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر شریفیه پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

447- نامه شماره 26/1708 مورخ 98/2/18 شهردار محترم،با توجه به درخواست شرکت میلگرد بتن قزوین مبنی بر انجام آیتم های مازاد بر قرارداد تکمیل ساختمان برزن موضوع قرارداد شماره25/26/6797 مورخ 95/9/29 و ارائه صورت حساب به مبلغ 82/104/058ریال،شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت صورتحساب مذکور که مورد تایید واحد فنی و عمرانی می باشد از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 537000 اقدام نماید .بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.