جلسه 152 – 23 اردیبهشت 98 – مصوبه 448

جلسه 152 – 23 اردیبهشت 98 – مصوبه 448

448- مقرر گردید از مدیرکل آب منطقه ای استان قزوین و کارشناسان مربوطه در اسرع وقت دعوت بعمل آید تا نسبت به بازدید میدانی و ارائه راه حل کارشناسی و ارائه طریق منطقی تصمیم گیری گردد و نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت پیگیری آقایان حیدر محمد حسن لی و آقای حسن بهتویی تعیین می شوند و همچنین از 5 نفر از کشاورزان و باغداران با هماهنگی اعضای شورا دعوت بعمل آید.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 152 – 23 اردیبهشت 98 – مصوبه 448”

قالب وردپرس