473- مقرر گردید با توجه به روز عفاف و حجاب شهردار محترم از پرسنل خانم شاغل در شهرداری تقدیر و تشکر بعمل آورد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

474-مرخصی شهردار محترم جناب آقای دکتر هاشمی به جانشینی آقای محمد شعبانی به استناد تبصره 1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/19  در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.