481- نامه شماره 26/4316 مورخ 98/4/18 شهردار محترم،پیرو مجوز شماره 1639 مورخ 97/8/26 شورای اسلامی شهر در خصوص خرید و نصب دوربین های امنیتی از طریق ترک تشریفات از شرکت بهران پارسیان با اعتباری بالغ بر 5/000/000/000 ریال تصویب گردیده است.که از این مبلغ در سال1397  3/650/000/000 ریال هزینه گردیده است و نیازمند پادار نمودن الباقی آن (1/350/000/000 ریال)در بودجه سال 1398 می باشد.همچنین با توجه به ضرورت خرید UPS در مواقع قطع برق،شهرداری در نظر دارد نسبت به افزایش اعتبار مذکور به منظور خرید UPS با اعتباری بالغ بر 500/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 303110 اقدام نماید.ضمناً اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.