502-بمنظور اجرایی نمودن مفاد 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تنقیحی 96/05/14 تعیین هیت رئیسه جدید با رای گیری مخفی با نظارت شورا برگزار گردید: آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورا،آقای حسن بهتویی با اتفاق آراء بعنوان نائب رئیس شورا،آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء بعنوان منشی شورا،آقای آیت نظری اصل با اکثریت آراء بعنوان سخنگوی شورا انتخاب گردیدند.

503- آقای احمد قدوسیان نماینده شورا در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) قانون شهرداری و نماینده شورا در کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، آقای آیت نظری اصل در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) قانون شهرداری و کمیسیون تحویل قانون شهرداری،آقای حسن بهتویی نماینده شورا در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری انتخاب گردیدند.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

504- اعضای محترم کمیسیون های شورا به شرح ذیل می باشد:
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل(رئیس)،آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)،آقای علی اکبر کرمی(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)،آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی(رئیس)، آقای احمد قدوسیان(نائب رئیس)، آقای حیدر محمد حسن لی(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی(رئیس)،آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)
اعضای کمیسیون حمل و نقل: آقای احمد قدوسیان(رئیس)، آقای حسن بهتویی(نائب رئیس)، آقای آیت نظری اصل(منشی و مخبر)

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.