505- نامه شماره 5282 مورخ 98/6/5 شهردار محترم،با استناد به ماده6 آئین نامه مالی شهرداری ها بدینوسیله آقای یاسر اسفرورینی به عنوان عضو کمیسیون معاملات عالی شهرداری معرفی می گردد.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

506- نامه شماره 5230 مورخ 98/5/30 شهردار محترم،با عنایت به درخواست آقای حسن خمسه،مبنی بر کمک و مساعدت در پرداخت عوارض ملکی (پرونده شماره 5542) و بازگشت به رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/24 و با توجه به اینکه نامبرده تحت پوشش اداره بهزیستی البرز میباشند (تصویر آن در پیوست نامه)،این شهرداری در نظر دارد،نسبت به پرداخت عوارض نامبرده از محل اعتبارات ماده17 ردیف 417703 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

507- مقرر گردید 2 درصد از بودجه شورا به شورای فرادست واریز گردد که مبلغ 10/000/000 ریال از بودجه شورا به حساب شورای اسلامی شهرستان البرز برای سال 1397 و مبلغ 10/000/000 ریال از بودجه شورا برای سال 1398 پرداخت گردد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

508- مقرر گردید نماینده رانندگان مینی بوس در خواستهای خود را برای ساماندهی خط مینی بوس به دفتر شهردار ارائه نمایند و شهردار محترم در خصوص برگزاری جلسه با همین موضوع و با حضور رانندگان محترم و اعضای محترم شورا در دفتر شهردار  اقدام نماید.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.