547- نامه شماره 5974 مورخ 29 / 8 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 911 / 98 مورخ 06 / 09 / 98 مسئول محترم واحد عمراني مبني بر تعدد پروژه هاي عمراني موجود و ضرورت نظارت دقيق و مستمر بر اجراي آن ها و نيز شروع ديگر پروژه هاي عمراني، بررسي و امضاي صورت جلسات، پيگيري ديگر موارد متعدد در امور فني و عمراني از جمله برآوردها، تنظيم صورت جلسات، رسيدگي و امضاي صورت وضعيت ها، مكاتبات فني و درخواست ها و برنامه ريزي جهت شروع پروژه هاي جديد در سال جاري و سال آينده و حجم قابل ملاحظه امور واحد فني و عمراني و كمبود نيروي فني جهت انجام امور محوله به واحد عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بكارگيري يك نفر نيروي كارشناس حقيقي با مشخصات “شخص حقيقي، داراي مدرك حداقل كارشناسي عمران / معماري، داراي سابقه كار حداقل 3 سال و داراي پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي” از محل اعتبارات عمراني، به مدت 6 ماه از طريق استعلام بهاء به منظور رعايت تشريفات مناقصه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 ريال اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

تذکر:پیرو نامه شماره 7232 مورخ 24 / 9 / 98 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان البرز،در خصوص رای هیات تطبیق شهرستان البرز این مصوبه  در مصوبه شماره 556 شورای اسلامی شهر ملغی می گردد.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.