565- نامه شماره 6284 مورخ 15 / 10 / 98 شهردار محترم ، باشگاه فرهنگي ورزشي كاسپين در سال 1390 با محوريت شهرداري هاي استان تشكيل و شروع به فعاليت نمود . اين مجموعه تاكنون در زمينه فوتبال نوجوانان و بزرگسالان در ليگ دسته دوم كشور فعاليت مي نمايد و هزينه هاي جاري آن توسط شهرداري هاي استان تامين مي شود . با توجه به اينكه تيم داري بويژه تيم فوتبال فعاليتي تخصصي و حرفه اي مي باشد و شهرداريها در اين زمينه هيچ تجربه اي ندارند ، براي شهرداري ها اشتغال به كار بلاوجه بوده و آورده مالي ، فرهنگي و اجتماعي نيز ندارد . سالهاست كه تلاش مي شود از زير بار اين مسئوليت فراغت حاصل نمائيم ليكن به لحاظ مسائل و معذورات اجتماعي و سياسي تاكنون مقرون به نتيجه نبوده است .اين شهرداري سالهاست كه ديگر هيچ كمك مالي به اين باشگاه ندارد و تاكنون مبلغ 000 / 000 / 850 / 1 ريال به شرح ليست پيوست و با مصوبه شوراي اسلامي شهر هزينه نموده است . ادامه فعاليت اين باشگاه زير نظر شهرداري ها جز هزينه هاي سنگين مالي هيچ سودي براي ما نخواهد داشت .
پيشنهاد مي شود برابر بند 6 صورتجلسه نشست شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهر مورخ 07 / 10 / 98 كه طي نامه شماره 19274 / 42 / 59 / ص مورخ 12 / 10 / 98 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها ارسال شده است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري باشگاه مذكور به غير، توسط اداره كل ورزش و جوانان و با صلاحديد استانداري قزوين اقدام نمايد . خواهشمند است موضوع در جلسه شوراي محترم شهر بررسي و نتيجه را براي اجرا امر به ابلاغ فرمائيد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.