566- نامه شماره 6301 مورخ 16 / 10 / 98 شهردار محترم ، با توجه به درخواست شماره 98 / 912 مورخ 06 / 09 / 98 واحد فني و عمراني مبني ضرورت ترميم آسفالت معابر اصلي پيش از فرارسيدن سال جديد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تأمين 500 تن آسفالت از محل قير سهميه اي نزد كارخانه آسفالت قزوين با ارزش ريالي 000 / 000 / 000 / 1 ريال و انتخاب پيمانكار حمل ، زير سازي و پخش از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال اقدام نمايد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.