567 – نامه شماره 6230 مورخ 10 / 10 / 98 شهردار محترم، به پيوست يك نسخه تعرفه بهاي خدمات و عوارض محلي شهرداري شريفيه براي اجرا در سال 1399 جهت استحضار و تصويب به حضورتان ارسال مي گردد.خواهشمند است موضوع در جلسه مطرح و نتيجه را به اين شهرداري اعلام فرمائيد.پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات متعدد رسمی شورای اسلامی شهر با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.