581 – نامه شماره 6640 مورخ 23 / 11 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست واحد عمراني مبني بر لزوم تكميل نواقص پروژه ساختمان آتش نشاني(ليست پيوست ) شامل خريد و اجراي لوازم برقي، تابلو چلينيوم، كاشي كف، شيرآلات، سيستم گرمايشي، سقف كناف، كمدها و كابينت آشپزخانه و …  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 870 / 1 ريال  از محل اعتبارات عمران شهري ذيل برنامه 534 اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

582 – نامه شماره 6661 مورخ 24 / 11 / 98 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 98 / 1629 مورخ 98 / 11 / 23 واحد فني و عمراني مبني بر ضرورت اتمام اسكلت بتني و پرهيز از تقبل افزايش هزينه هاي بعد از قرارداد و به منظور صرفه و صلاح شهرداري  نظر به اينكه مطابق مصوبه شماره 436/ الف / 5 تاريخ 13/ 04/ 98 اعتبار لحاظ شده براي پروژه احداث كتابخانه 000 / 000 / 000 / 9 ريال بوده است كه اين امر باعث گرديد عليرغم مبلغ پيشنهادي اعلام شده قرارداد تا سقف بودجه مصوب تنظيم گردد  اينك به منظور اتمام عمليات تا مرحله اتمام اسكلت بتني،  اين شهرداري در نظر دارد  نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 250 / 2 ريال جهت ابلاغ 25%  قرارداد 3800 مورخ 06 / 04/ 98 اقدام نمايد.  خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

583 – نامه شماره 6678 مورخ 26 / 11 / 98 شهردار محترم،به پيوست سه نسخه اصلاحيه / متمم بودجه پيشنهادي سال 1398 اين شهرداري در سه بخش درآمد و هزينه خدمات اداري و شهري و عمران شهري جهت طرح در صحن شورا به حضور ارسال ميگردد.لطفا ضمن بررسي نسبت به تصويب اصلاحيه / متمم بودجه پيشنهادي سال 1398 اقدام و نتيجه جهت اجرا به اين شهرداري ابلاغ گردد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.