594 – نامه شماره 6916 مورخ 20 / 12 / 98 شهردار محترم،با توجه به فرا رسيدن ماه پر فيض رجب و سپري شدن سال 1398 به منظور تقدير و تشكر از يكسال زحمات فراوان و بي دريغ كاركنان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه اقلام ضروري كاركنان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 240 ريال از محل اعتبارات جاري شهرداري ماده 5 رديف 205516 (اداري و شهري) اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز لازم صادر و جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.
لازم به توضيح است كه اعتبار باقي مانده اين موضوع 000 / 000 / 90 ريال بوده و كسري اعتبار مذكور 000 / 000 / 150 ريال مي باشد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.