595 – بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه در سال 1399 با اعتباری بالغ بر 000 / 000 / 600 / 1 ریال با هزینه های پرسنلی 000 / 000 / 150 ریال و هزینه های اداری 000 / 000 / 275 / 1 ریال و هزینه های سرمایه ای 000 / 000 / 75 و هزینه های انتقالی 000 / 000 / 100 ریال در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

596 – پیرو نامه شماره 23823 / 42 / 59 ص مورخ 21 / 12 / 98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص اجرای ماده 7 آئین نامه حقوق مزایای شهرداری مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 51898 ت 25528 ه مورخ 7/11/81 هیات وزیران با اصلاحات بعدی،با استناد به موافقت شماره 64730 مورخ 20 / 12 / 1397 مدیرکل محترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،پرداخت یک ماه مجموع حقوق و مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر به عنوان پاداش پایان خدمت به شهرداران بلامانع می باشد . بدیهی است اگر خدمت شهردار کمتر از یکسال باشد تناسب مدت خدمت پاداش مذکور دریافت خواهد نمود.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

597 – مقرر گردید با توجه به خدمات یکساله آقای هادی رمضانی مسئول محترم دفتر شورا و دبیر هیات رئیسه شورا مبلغ 000 / 000 / 15 ریال و همچنین آقای مصطفی اسمی خدمات شورا   مبلغ 000 / 000 / 10 ریال از ردیف 2055 جشن پذیرایی و برگزاری مراسم پرداخت گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

598 – نامه شماره 6977 مورخ 24 / 12 / 98 شهردار محترم،با توجه به نزديكي به نوروز سال 1399 و ضرورت حفظ و نگهداري از تأسيسات شهري ، شامل روشنايي پارك ها و معابر سطح شهر، روشنايي زيرگذر ها و … نسبت به افزايش اعتبار بالغ بر 000 / 000 / 150 ريال از محل اعتبارات عمران شهري برنامه نگهداري از تأسيسات شهري اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع بررسي و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ شود. ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

599 – نامه شماره 6979 مورخ 24 / 12 / 98 شهردار محترم،پيرو درخواست شماره 3371928 / 1 مورخ 13 / 12 / 98 رئيس كميته امداد امام خميني بابت تمديد قرارداد ساختمان مركز نيكوكاري مبني بر تمديد قرارداد مطابق سنوات قبل  و همچنين ضرورت خدمت رساني به همشهريان جهت انجام امورات برق، اداره ورزش و جوانان، مصلي نماز جمعه، اداره آب و فاضلاب اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تمديد قرارداد بصورت واگذاري اطاق بدون اخذ اجاره بهاء از زمان اتمام قرارداد قبلي تا پايان سال 1399 و تحويل سالن جهت كارگاه خياطي با اجاره بهاء ماهيانه 000 / 000 / 2 ريال از محل درآمد حاصل از اموال شهرداري اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.لازم به ذكر است هزينه كليه انشعابات(آب،برق و گاز و تلفن) بر عهده مستأجرين مي باشد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

600 – نامه شماره 6982 مورخ 24 / 12 / 98 شهردار محترم،پيرو نامه شماره 23143 / 44 / 59 / ص مورخ 10 / 12 / 1398 مدير كل بحران استان قزوين مبني بر لزوم پيشگيري از بروز و گسترش كرونا ويروس اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه اقلام بهداشتي و مواد ضد عفوني كننده جهت پاك سازي حمل و نقل عمومي شهري ، امكان پر ازدحام، معابر اصلي شهر و ساختمان اداري شهرداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات وظيفه خدمات شهري ماده 7 رديف 207706 ” لوازم تنظيف” هزينه نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.